Jeszcze kilkanaście lat temu bezrobocie w Polsce potrafiło przekroczyć dwadzieścia procent. Był to okres dramatycznej dekoniunktury oraz zapaści gospodarczej. Według standardów Międzynarodowego Funduszu Walutowego byliśmy bardzo blisko recesji.Dziś kraj głównie z przyczyn demograficznych oraz imigracyjnych jest w zupełnie innej sytuacji. Bezrobocie spadło wyraźnie poniżej dziesięciu procent tak więc nie jest już w jakikolwiek sposób traktowane jako palący problem społeczny.

Aktualnym problemem społecznym jest to, iż znaczna część Polaków pracuje na umowach śmieciowych a ich pensje są dramatycznie niskie. Rząd próbuje walczyć z procederem płacenia ludziom po pięć złotych na godzinę i jest co prawda co raz bliżej tego rozwiązania (od początku roku dwa tysiące siedemnastego wchodzi w życie ustawa o minimalnej stawce godzinowej brutto która obejmie również umowy zlecenia). Wielu przedsiębiorców na pytanie czemu w Polsce płace są aż tak niskie zwraca uwagę na bardzo niską w stosunku do krajów takich jak Niemczy czy też Francja wydajność pracy oraz niski poziom inwestycji, spowodowany wysokimi podatkami oraz kosztami pracy, który hamuje pozyskiwanie co raz to nowszych technologii przez firmy, które zwiększyły by zdecydowanie wydajność pracy.

Przedsiębiorcy uważają, że aż tak drastyczny wzrost najniższych płac na pewno doprowadzi do wzrostu bezrobocia wśród osób o niskich kwalifikacjach oraz zahamuje rozwój firm na długie miesiące. Ministerstwo Pracy natomiast odpowiada firmom które odnoszą się negatywnie do uchwalonej już przez sejm płacy minimalnej że udział wynagrodzeń w zyskach firm w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i na wierz wychodzi co raz to więcej argumentów że zatrudniają oni ludzi na zasadach wyzysku.