Wyroby z czystych metali lub z ich stopów spotykamy dzisiaj na każdym kroku. Niektóre metale znali i wykorzystywali już starożytni. Wśród pierwiastków, które występują na ziemi najbardziej liczne są właśnie metale. Do ich najważniejszych cech należą: dobre przewodnictwo elektryczności i ciepła. Wszystkie metale są bardziej lub mniej ciągliwe i kowalne. Do tych najbardziej ciągliwych i kowalnych należy złoto. Z kawałka złota o ciężarze jednego grama można uzyskać drut o długości trzy i pół kilometra. Najcięższe metale to iryd i kadm. Za najlżejszy metal został uznany lit. Większość metali wrze i topi się w bardzo wysokiej temperaturze. Aby stopić wolfram niezbędna jest temperatura 3410 stopni Celsjusza. Temperatura wrzenia tego metalu wynosi 5660 stopni. W najniższej temperaturze uda nam się stopić tylko rtęć. Zarówno w temperaturze pokojowej, jak i od niej niższej rtęć będzie miała stan ciekły.

Metale można łączyć ze sobą różnymi metodami. Można je spawać lub lutować. Lutowanie pozwala uzyskać trwałe połączenia. Łącząc metalowe elementy metodą spawania niezbędne jest zastosowanie spoiwa metalowego nazywanego lutem. Jako lut wykorzystuje się takie metale, których temperatura topnienia jest niższa niż temperatura łączonych elementów. Na przykład do lutowania stali i żelaza wykorzystywane są luty srebrne. Z kolei do lutowania elementów z metali nieszlachetnych wykorzystywane są luty wykonane z ołowiu, kadmu, cyny lub bizmutu. Lut ma zawsze postać cienkiej blachy lub równie cienkiego drutu. Przed użyciem należy go pociąć na niewielkie kawałeczki. W żargonie używanym przez spawaczy noszą one nazwę „palejek”.

Luty stosowane do lutowania mają bardzo różną temperaturę topnienia. W zależności od tego parametru można więc wyróżnić:

  • lutowanie twarde;
  • miękkie;
  • wysokotemperaturowe.

Lutowanie miękkie zachodzi w temperaturze nie przekraczającej 450 stopni Celsjusza. Temperatura lutu podczas lutowania twardego przekracza 450 stopni. Temperatura lutu w trakcie lutowania wysokotemperaturowego przekracza 900 stopni Celsjusza.

Lutowanie jako metoda łączenia metali i ich stopów ma powszechne zastosowanie w przemyśle oraz w warunkach domowych. W warunkach domowych wykorzystuje się bardzo proste i niewielkie urządzenia o nazwie lutownice. Lutownice mogą być stosowane także do lutowania w zakładach przemysłowych, tam jednak częściej wykorzystywane są specjalne piece lub bardzo nowoczesne stacje lutownicze nazywane hot air. Jako element grzejny wykorzystywane jest w nich gorące powietrze.

 

Materiały źródłowe: http://nitrid.eu/zastosowanie/spawanie-i-lutowanie/