Podczas uroczystości ślubnych oraz wesela jedną z ważniejszych osób jest niewątpliwie fotograf. Chcąc właściwie wybrać wykonawcę zdjęć ślubnych nie można w żadnym wypadku pozwolić sobie na przypadkowe działania. Fotograf ślubny może być przez nas odszukany dzięki informacjom od znajomych bądź też przy pomocy internetu. W pierwszym przypadku z reguły jest to osoba z polecenia i dzięki temu wiemy już mniej więcej czego należy się po niej spodziewać. Zupełnie inaczej ma się sytuacja w kontekście poszukiwań zainaugurowanych w sieci. Tutaj fotograf ślubny może w zasadzie napisać o sobie i swojej pracy praktycznie wszystko.

Naszym zadaniem jest jednak odsiać w miarę szybko tych niegodnych naszego zaufania fotografów. Stąd też już na wstępie porównujmy wszelkie możliwe dostępne efekty pracy każdego z nich. Trzeba wiedzieć, że profesjonalnie podchodzący do swojej pracy fotograf ślubny nie ma oporów przed udostępnieniem w przestrzeni publicznej swojego portfolio. Na tej podstawie da się już wybrać najlepszych kandydatów. W dalszej kolejności pozostaje nam już tylko dogadanie się odnośnie szczegółów współpracy. Wskazane jest na tym etapie podpisać również umowę, aby obie zainteresowane strony miały gwarancję wywiązania się ze swoich obowiązków.